top of page

เตกีล่า (Tequila)

เตกีล่าเป็นเหล้าประเภทหนึ่ง ส่วนผสมหลักของเตกีลาคือ อากาเว พืชพื้นเมืองของเม็กซิกัน โดยทั่วไป ABV ของเตกีล่าจะอยู่ที่ประมาณ 40%
เตกีล่าเป็นเหล้าประเภทหนึ่ง ส่วนผสมหลักของเตกีลาคือ อากาเว พืชพื้นเมืองของเม็กซิกัน โดยทั่วไป ABV ของเตกีล่าจะอยู่ที่ประมาณ 40%
สินค้า 0 รายการ

ยังไม่มีสินค้าที่นี่...

ในระหว่างนี้คุณสามารถเลือกหมวดหมู่อื่นเพื่อช็อปปิงต่อ

bottom of page