top of page
ใช้แล็ปท็อป

แจ้งชำระเงิน


  1. แจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อผ่านทางแชทของเว็บไซต์หรือไลน์@heremheeduty

  2. ดำเนินการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารธนาคาร กสิกรไทย 0000000000 ชื่อ _____________

  3. แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าและหลักฐานการโอนเงินผ่านทางแชทของเว็บไซต์หรือไลน์@heremheeduty

  4. เมื่อทางเราได้ยืนยันการโอนงานเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าทันที
bottom of page